THE INNOVATION FESTIVAL FOR FUN COLLABORATION

SIGN UP HERE

1. Biocode

Työkaluja elintarvikeyrityksille ilmastovaikutusten laskentaan

Tule ideoimaan työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään. Biocode Oy etsii uusia liiketoimintamalleja sekä ilmastovaikutusten laskentatapoja, jotka toimisivat vähäisillä muutoksilla kansainvälisillä markkinoilla. Jatkoon valitulle konseptille valmistellaan myös liiketoimintasuunnitelma.

Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä etsimään uusia keinoja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Biocode Oy on 2017 perustettu yritys, joka auttaa maatiloja ja elintarvikealan yrityksiä pienentämään toiminnan ilmastovaikutuksia.

Tällä hetkellä tuotamme palveluja, joiden avulla laskemme elintarvikkeiden hiilijalanjälkeä hyödyntämällä suoraan maatiloilla syntyvää dataa. Yrityskohtainen laskentatyökalu mahdollistaa jatkuvan hiilijalanjäljen laskennan lähtötietojen muuttuessa. Yksittäisille raaka-aineille, kuten esim. vehnälle, on toteutettu erillinen verkkopalvelu, jonka avulla on mahdollista laskea tilakohtainen hiilijalanjälki. Jatkossa verkkopalvelu mahdollistaa myös vertailutietojen saannin.

Hiilijalanjäljen laskenta auttaa asiakkaitamme vahvistamaan tuotteidensa kilpailukykyä tarjoamalla yrityskohtaista tietoa sekä vertailutietoa hiilijalanjäljestä sekä sen kehittymisestä eri vuosina. Lisäksi laskenta mahdollistaa kehittämiskohteiden määrittämisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Biocode Oy tähtää kansainvälisille markkinoille, siten kehittämämme laskentatyökalut perustuvat hiilijalanjäljen laskennan kansainvälisiin standardeihin ja ohjeisiin.

2. Bright

Tekoäly avuksi henkilöstöresursointiin tapahtuma-alalla.

Bright on Pohjoismaiden johtava tapahtumatekniikan tuotteita ja palveluja tarjoava yritys. Toteutamme Suomessa vuosittain noin 2500 erilaista projektia, joista jokaiseen tulee buukata juuri sen tuotannon tarpeisiin soveltuva henkilökunta.

Henkilökuntamme työskentelee valo-, video-, ääni- ja rakennetekniikan tehtävissä. Jokaisella projektilla on projektipäällikkö, jonka lisäksi tuotannoissa työskentelee suunnittelijoita ja sisällöntuottajia sekä logistiikan ammattilaisia.

Haemme tekoälyyn pohjautuvaa oppivaa sovellusta.

Tehtävänä on rakentaa malli, jolla buukkaus voidaan tulevaisuudessa hoitaa tekoälyä hyödyntäen ja näin ollen vapauttaa nykyinen henkilöstön buukkauksesta vastava henkilö henkilöstön kehittämiseen.

Lähtökohtana on tuottaa palvelukuvaus ja sen tarpeita vastaava malli. Mallin toimintaan vaikuttavat alussa kyseisen projektin laitelista sekä aikataulu, jota tekoäly hyödyntää. Tarvitaan malli, joka lukee määritettyjä datapisteitä eli tietoa siitä, mitä vaaditaan ihmiseltä ja miten tekoäly pystyy työtä jatkamaan.

3. MOOVY

Uudet ansaintamallit

Moovy on Tampereella kehitetty mobiili pysäköintipalvelu. Moovy helpottaa autoilijoiden pysäköintiäautomatisoimalla tunnistamisen ja maksamisen sekä halleissa että kadulla.

Moovyn nykyinen ansaintamalli on autoilijoilta perittävä palvelumaksu 0,49 €/pysäköinti (max. 4,95 €/kk).

Tehtävä on ideoida Moovy-palveluun kokonaan uusia ansaintamalleja.

Oletetaan, että haluaisimme tehdä palvelusta autoilijoille palvelumaksuttoman.

Uusia ansaintamalleja voi hakea myös erilaisista palvelu- ja matkaketjuista, joissa Moovy voi olla mukana toteuttamassa pysäköintiä. Erityisen mielenkiintoista olisi löytää pysäköinnille, tai edes Moovyn palvelumaksulle, joku muu maksaja kuin autoilija itse.

Toivomme, että esitetyt ansaintamallit olisivat disruptiivisia, mutta toteutettavissa joko välittömästi tai vähintään kolmen vuoden aikaikkunassa.

4. K-Ryhmä

Tulevaisuuden kiertotaloutta edistävät ratkaisut

Kaupoissamme on tehty monia toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi, esimerkiksi hävikin määrä on minimoitu todella pieneksi. Lisäksi monet K-Ryhmän kaupat tarjoavat paljon mahdollisuuksia kierrätykseen. Nämä toimenpiteet eivät silti vielä riitä, vaan aina voi löytyä uusia tapoja edistää kiertotaloutta.

Miten voimme jatkossa entistä paremmin tukea asiakkaitamme kiertotalouden periaatteita tukevaan elämäntyyliin? Minkälaisia palveluja tai uusia keinoja voimme ottaa käyttöön esimerkiksi kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi? Entä miten voisimme toimia, jotta saisimme kierrätyspisteet entistä paremmin asiakkaidemme käyttöön? Mitä täysin uusia strategiamme kanssa linjassa olevia ideoita voisimme lähteä kokeilemaan kiertotalouteen liittyen? Miten näistä ideoista pääsemme myös toteuttamaan kannattavaa liiketoimintaa?

Kaipaamme uusia konkreettisia ideoita ja ratkaisuja, jotka tukevat yrityksemme strategisia linjauksia ja vastuullisuusstrategiaamme. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä tiedämme, että tarvitsemme koko ajan uusia kokeiltavissa ja toteutettavissa olevia ideoita vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyen.

Haastamme teidät haastamaan meidät ratkomaan kiertotalouden ongelmia!

5. Myllyn Paras

Suomalainen makaroni 2.0

Myllyn Paras on hyvinkääläinen yli 90 vuotias yritys, joka valmistaa vilja- ja pakastetuotteita. Viljatuotteista olemme pastan markkinajohtaja, hiutale- ja jauhotuotteissa olemme markkinakakkonen. Bränditunnettuutemme on vahva ja tuotteemme ovat laajasti edustettuina suomalaisissa ostoskoreissa.

Haemme näkemystä mitä suomalainen makaroni on vuonna 2030 ja miten kuluttajat mielestänne käyttävät pastaa tulevaisuudessa?

Toivomme Myllyn Parhaalle lähitulevaisuuden askelmerkkejä niin tuotekehityksen kuin markkinointiviestinnän tasolla sekä mahdollisesti myös konseptia toteutettavaksi seuraavien lähivuosien aikana.

Tavoitteemme: Tulevaisuuden posteri Makaroni 2.0 (vuonna 2030) ja 3-vuotissuunnitelma ensi askelista (2020-2022).

6. Nokia & Pirkkala

Houkutteleva elämä 2040

Asuminen, työ ja vapaa-aika. Nokia ja Pirkkala ovat elinvoimaisia Tampereen naapurikuntia. Haluamme tietää, millainen asuin-, työ- tai yrittämisen ympäristö on haluttu vuonna 2040. Millaiset asiat vetävät puoleensa ihmisiä tulevaisuudessa Nokialle ja Pirkkalaan? Muutosta viitoittaa kestävä kehitys, rakennetun ympäristön elinkaari ja digitalisaatio.

Kerrostalo, rivitalo vai omakotitalo; millaisissa asunnoissa haluaisitte asua? Tuleeko työpaikkoja ja asumista sekoittaa; missä työpaikka tulee sijaita? Julkinen liikenne, oma auto, yhteiskäyttö, pyörä; millaisia liikenneyhteyksiä vaaditaan? Oma harrastetila tai autotalli vai jaetut tilat; tuleeko lähiympäristön tarjota mahdollisuudet harrastamiseen? Entä palvelut; mitä tulee olla kävelymatkan päässä?

Haluamme myös kuulla, mitkä asiat arjessa ovat luovuttamattomia ja mihin nyt valloilla oleviin ratkaisuihin toivotaan muutosta.

7. Orivesi, Ruovesi & Virrat

Tulevaisuuden elinvoimainen pikkukaupunki / -kunta 2030

Vetovoimaisen Tampereen itä- ja pohjoispuolella on kolme mielenkiintoista tulevaisuuteen tähtäävää kuntaa Orivesi, Ruovesi ja Virrat.

Mutta millainen on vetovoimainen kunta kymmenen vuoden päästä? Miten tämän päivän haasteista tehdään tulevaisuuden menestys? Työelämä on murroksessa, millaiseen työpaikkaan sinä tulisit tai mitä odotat tulevaisuuden työpaikalta? Mitkä tekijät parantavat yritystemme vetovoimaa? Miten tavoitetaan potentiaaliset työntekijät, asukkaat, matkailijat?

Entä miten rakennetaan viihtyisämpiä asuinympäristöjä? Miten esimerkiksi tyhjiksi jäävät tilat voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti tai miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa?

Kuntien brändin rakentamiselle etsitään nyt uusia keinoja!

8. Patria

Arjen välineiden hyödyntäminen kriisitilanteissa

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria Land liiketoiminnan keskeisiin tuote- ja palvelualueisiin lukeutuvat korkealuokkaiset panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheittimet sekä niiden koko elinkaaren tukipalvelut.

Henkilökohtaisten välineiden hyödyntäminen antaa joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä yhteiskunnan uhkakuvien muuttuessa. Tulevia kriisejä ei todennäköisesti enää voi mustavalkoisesti jaotella sotaan ja rauhaan, jatkossa tulemme näkemään myös eriasteisia harmaita tilanteita kuten terrorismi, ympäristökatastrofit, informaatiovaikuttaminen ja tunnuksettomat joukot.

Laitteidemme elinkaaret ovat tyypillisesti hyvin pitkät. Niiden toimintaa täytyy tulevaisuudessa tukea henkilökohtaisella elektroniikalla, jotta saavutetaan ylivoimainen päätöksentekokyky kaikilla johtamisen tasoilla. Millainen voisi olla henkilökohtaisen tieto- ja viestintälaitteiden rooli Suomessa vuonna 2025 osana kriisien tilannetiedon muodostamista ja johtamisen päätöksentekoa?

9. Tampereen Kaupunki

Ainutlaatuisten luontoelämysten palvelukonsepti

TAUSTA

Päämääränämme on kehittää Teiskosta tamperelaisia ja pääkaupunkiseudun asukkaita kiehtova tulevaisuuden matkailu- ja sijoituskohde vuoteen 2030 mennessä. Teiskon halutaan olevan ekologisuudellaan erottautuva, sosiaalisesti kestävä ja esteettömästi saavutettavissa matkailualue.

Teiskossa on 4500 asukasta, pinta-alaltaan se on 397 km2 ja rantaviivaa kaikkiaan 708 kilometriä. Vieressä sijaitsee kansanvälisten kongressien ja suurtapahtumien keidas Tampere ja reilut 235 000 asukasta. Kaikki tämä keskellä Suomea – sopivasti lähellä ja riittävän kaukana.

TAVOITE

Tehtävänä on kehittää ekologisesti kestävän matkailun palvelukonsepti. Konseptin osana tulee olla liiketoimintamalli sekä -suunnitelma, miten tuote- tai liikeideaa voidaan kevyesti testata markkinoilla 2020-2021.

Rajatkaa konsepti jollekkin kohdealueista: Aitolahti, Maisansalo, Kämmenniemi tai Kaanaa.

10. Valio

Ruoan ympäristöjalanjälki ja ravitsemus

Miten kuluttaja voi tehdä parhaat valinnat elintarvikkeista sekä ympäristön että ravitsemuksellisen laadun kannalta?

Pitäisikö nämä elementit yhdistää esimerkiksi yhdeksi merkiksi, joka mahtuu pakkaukseen vai kertoa muulla tavoin – miten? Kiinnostavatko ympäristö ja ravitsemus yhtä paljon? Kestävyyden elementeistä hiilijalanjälki näkyy jo, muita ovat mm. biodiversiteetti, rehevöityminen ja vesijalanjälki. Miten ne huomioitaisiin?

Kehittäkää havainnollinen konsepti viestinnälle, joka sisältää kestävyyden ja ravitsemuksen – perustuen kuluttajien kiinnostukseen ja ymmärrykseen.

Tehtävän toimeksiantaja Valio on Suomen suurin ruokatalo ja vastuullisin yritys sekä maailman innovatiivisin meijeri, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on tuottaa maito hiilineutraalisti vuoteen 2035 mennessä.

11. STARTUP CASE

Case suomeksi ja englanniksi

Ratkaise maailman ongelmia

Mietitkö miksi ilmastonmuutosta ei torjuta tarpeeksi tehokkaasti? Haluaistiko löytää arkipäivän keinoja ihmisten kulutustottumusten hillitsemiseen tai pystyä keksimään innovaatioita köyhyyden tai nälänhädän vähentämiseksi?

YK on nimennyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joihin sekä kehittyvien että kehittyneiden maiden tulisi tarttua vuoteen 2030 mennessä. Listalla on mukana sukupuolten tasa-arvon parantaminen, köyhyyden torjuminen, vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto, ilmaston muutoksen torjuminen, laadukkaan koulutuksen tuottaminen sekä puhtaan veden turvaaminen.

Tässä toimeksiannossa tiimi tuottaa viikon aikana startup idean, joka liittyy jonkin maailmaa ravistelevan ongelman ratkaisemiseen. Tiimi itse valitsee, mihin haasteeseen haluavat ratkaisun tuottaa. InnoEvent viikon jälkeen tiimin on mahdollista saada apua idean jatkokehittämiseen.

The world is changing. You can solve it!

Kuva: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/
sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/

12. KONE

Case englanniksi

Packaging second life

We manage our deliveries through the whole supply chain with suitable solutions. This can be called “packaging first life.” At the end of packaging first life, we separate packaging by material type and recycle.

We want you to rethink packaging second life and create a meaningful/valuable concept which emphasizes reusability and creates enjoyable experiences for new product users

Expectations

We are looking for new and interesting innovations utilizing our packaging as raw material. The concept should ideally be ready to implement, or at the very least its critical features should be studied and thoroughly explained. The concept might include improvements on existing ideas or totally new ways of reusing packaging material, as long as it creates better value than current recycling process.

13. OP Financial Group

Case englanniksi

Digital bank branch on campus – concept of self-service kiosk

Today’s technology enables the serving of customers through online call systems. Documents can be created and signed digitally together with the customer. How would an unmanned, self-service bank branch on campus look like and how should it work? Who would use it and for what purposes?

The challenge is to design a self-service banking concept for students that utilizes the physical campus premises and digital technologies in an inspiring manner. The outcome can be a PowerPoint deck, video or anything in between.

In this challenge, students are the best experts of customer experience!

As Finland’s largest financial services group, OP provides its customers with the best loyalty benefits and the most extensive and diversified range of banking, wealth management and insurance services. OP Lab is the innovation unit of OP Financial Group that is seeking new business and growth through improving life with technology.

14. UPM Raflatac Tampere

Case englanniksi

Waste to Value

What is the element that catches your eye when shopping for wine? It’s the beautiful and elegant label.

What is the element that reassures your newly purchased iPhone is not a counterfeit? It’s the security label on the box.

What is the element that ensures you will get your luggage back after the airline has lost it? It’s the strong label tag.

UPM Raflatac is one of the world’s leading producers of self-adhesive label materials and part of UPM. To achieve a sustainable future, we are looking for innovative ideas to utilize the process waste, which is formed at the Tampere factory. Waste includes adhesive, paper and synthetic materials. 

Innovate with us and let’s value the waste! 

15. Valmet

Case englanniksi

Building high performing teams to secure successful sales projects 

Valmet’s global teams of multidisciplinary professionals work together to move our customers’ performance forward. A multicultural sales team consists of almost one hundred specialists from different fields of expertise. Team members might work in different geographical locations.

We are looking for new ideas on how to improve the way of working in sales teams so that it would have a positive effect on our performance. Are there some ingredients missing that could bring out enthusiasm, enhance co-operation and boost the will to succeed together? How could 1+1 be more than 2?

Valmet is the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. We focus on delivering technology and services globally to industries that use bio-based raw materials.

Our vision is to become the global champion in serving our customers, and our mission is to convert renewable resources into sustainable results. Our 13,000 professionals around the world work closely with our customers and are committed to moving our customers’ performance forward – every day. 

16. Veikkaus

Case englanniksi

Ideate a meaningful gaming related service concept

People spend nowadays more money on services than on goods.

The attitude on consuming services has changed. Does this trend lower the threshold to introduce not only new games but also new kinds of gaming related services to the markets? Digitalization has on the other hand changed markets radically (Amazon, Uber, Netflix, Hema food stores in China etc.).

On the other hand, Veikkaus has to handle a dilemma between collecting money for good causes and protecting people from consequences of excessive, addictive gaming. 

What kind of new gaming related services could offer value for our customers and thus become popular? What would You need and use? Would the services be free or chargeable or something in between? How would they improve our business and what kind of value (financial and other) and impact they would have for Veikkaus? 

17. Keva

Vetovoimainen työpaikka SOTE-alalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee lisää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Mitä työnantajan pitää tehdä, että saa nuoren sosiaalityöntekijän, lähihoitajan ja lääkärin hakemaan ja sitoutumaan työpaikkaansa?

Visioikaa tulevaisuuden vetovoimainen työympäristö ja toimintakulttuuri ja kehittäkää malli, jonka avulla sote-alan työnantaja (esim. kunta tai kuntayhtymä) vaikuttaa työnantajakuvaansa ja nuorten ammattilaisten sitoutumiseen. Haastamme teidät myös suunnittelemaan, millaista esimiestyötä, johtamispalvelua, uran alussa olevat sote-alan ammattilaiset arvostavat.

Haemme keinoja, joilla voimme auttaa työnantajia kehittämään vetovoimaisempia työpaikkoja ja tukemaan työhyvinvointia.

18. DigiCampus

Case englanniksi

Multilocation classroom (MLC) – Pelillistäminen

DigiCampus hankkeessa rakennetaan uudentyyppisiä ”telepresence” / ”etäläsnäolo” tiloja korkeakouluille. Tilassa käytettyä tekniikkaa kutsutaan termillä Multilocation Classroom (MLC).

Tehtävänä olisi kehittää opetus / elämys / pelikonsepti MLC tilaan. Tiimien tulisi kuvata toiminnallisuus esimerkiksi sarjakuvamaisesti tai animaation avulla.

MLC on aivan uudenlainen tapa yhdistää luokkahuoneita / tiloja.  Tilan yksi seinistä (esim 8x3m) muutetaan interaktiiviseksi näytöksi. Seinän keskellä on integroitu 4K kamera, joka kuvaa huoneessa olijoita ja järjestelmä lähettää kuvaa ja ääntä reaaliajassa toiseen vastaavaan tilaan.  Tiloissa olijat näkevät siten toisensa seinän ”läpi”. Seinälle voidaan tuoda esimerkiksi luennoitsija tai tietokoneella animoituja objekteja, kuitenkin siten että seinä muuten näyttää läpinäkyvältä. Objektia voidaan ohjata jollakin ohjaimella tai vaikkapa eleillä (vrt MS Kinetic).

Tilassa on jo seuraavanlaisia toiminnallisuuksia:

  • Kokouskäyttö / Cafe – meeting point
  • Opetuskäyttö (luennoitsija jossain MLC pisteessä tai muualla)
  • Useiden MLC tilojen yhtäaikainen yhdistäminen – yhteisyyden tunne
  • Ääni/kuvamaisema – elämystila
  • Performanssit / esitykset / luennointi