Mikä on InnoEvent Tampere?

InnoEvent Tampere on innovointikilpailu, joka yhdistää yritykset ja Tampereen kolmen korkeakoulun opiskelijat.

35 000 opiskelijan yhteisöstä osallistuu 750 opiskelijaa muodostamaan monialaisia tiimejä, jotka tuottavat ideoita ja ratkaisuja yritysten toimeksiantoihin.

InnoEvent Tampere on ainutlaatuinen tilaisuus verkostoitua ja oppia uutta.